Ustrajnost

Dicmo

Trasom Rere paralelno s D1 ide se prema Kukuzovcu sve do izlaska na asfaltiranu cestu pored gospodarske zone Kukuzovac. Dalje uz D1 nastavlja se do odmorišta na Kukuzovcu. Nakon odmorišta skrene se desno na kolski put kojim se ponovno ulazi na trasu Rere. Skreće se lijevo te nastavlja do spomen-obilježja civilnim žrtvama pored kojeg je odmorište i pečat kontrolne točke.Duljina

6.20 km

Dicmo

Dicmansko polje (i istoimena općina/naselje) u kršu Dalmatinske Zagore u zaleđu Splita; dugo 15 km, široko do 2,5 km. Leži na nadmorskoj visini od 315 do 319 m., te obuhvaća 35 km². Poljem prolazi cesta Split – Sinj – Livno (BiH).

Više

Kontrolne točke na dionici